Pokud se chystáte na vodu úplně poprvé a nevíte si rady, možná Vám pomůže pár obrázků s detaily o plavidlech.
If it is your first time and you are not really sure about your choise, here is couple of Picture with all details of our boats, that could help you with your choise.
 
vydra
Vydra - (2místná) plastová turistická kánoe,je rychlá a dobře ovladatelná, avšak na úkor stability
Vydra - (two-seater) a plastic turistic canoe, it is fast and well-controlled, but at the expense of stability
bert
Bert - (1místný) plastový kajak, loď pro nadšence a zkušenější vodáky, je rychlý a agilní, sice za cenu stability, ale o to větší zábava na méně klidné vodě
Bert - (1-seat) plastic kayak, a boat for enthusiasts and more experienced boaters, is fast and agile, at the expense of stability, but much more fun on less restful water
palava
Pálava - (2místná) nafukovací kánoe, lehká gumová loď, dobře ovladatelná a velice stabilní, zároveň však pomalejší
Pálava - (two-seater) inflatable canoe, light weight rubber boat, well maneuverable and very stable, but also slower
baraka
Baraka - (2místná) nafukovací kánoe, obdoba Pálavy, příjemnější na jízdu a ovladatelnost oproti výše zmiňované lodi
Baraka - (two-seater) inflatable canoe, similar to PÁLAVA, more enjoyable for riding and handling than above credited boat
ontario
Ontario - (4-6 místný) nafukovací člun, stabilní loď vhodná pro rodiny s dětmi
Ontario - (4-6 persons) inflatable boat - stable boat suitable for families with children
colorado
Colorado - (4-6 místný) nafukovací člun, na kterém Vltavu sjedete s partou nebo dětmi bez sebemenších problémů
Colorado - (4-6 persons) inflatable boat, a boat on which you will ride Vltava with a bunch of people or with children without the slightest problems
river
River - (4-6 místný) nafukovací člun, zavřený člun s vyšší vahou a horší ovladatelností, ale je „oboustranný“
River - (4-6 persons) inflatable boat, closed boat with higher weight and worse maneuverability, but is „double-side“
tukan
Tukan - (3místná) plastová turistická kanoe, stabilnější loď než předešlá Vydra, je ale těžší a pomalejší
Tukan - (three-seater) a plastic turictic canoe, a more stable boat than the previous Vydra, but it is heavier and slower
Partneři Partners